Apple Business Manager

Apple Business Manager.

Apple Business Manager (ABM) is de centrale plek waarmee IT-teams de implementatie van devices kunnen automatiseren, apps en boeken kunnen kopen en distribueren en de rechten van alle rollen in de organisatie kunnen beheren. Omdat ABM naadloos samenwerkt met MDM-oplossingen (Mobile Device Management) is het een fluitje van een cent om devices aan te melden, apps en boeken te beheren en gebruikersrechten te regelen. Het Device Enrollment Program (DEP) en het Volume Purchase Program (VPP) zijn naadloos geïntegreerd in Apple Business Manager. Met de Apple Business Manager beheert u alle gebruikers, materialen en Apple-apparaten op één plek.

Beheerde Apple ID's.

Beheerde Apple ID’s zijn door de organisatie aangemaakte Apple ID’s. Hiermee krijgen de medewerkers toegang tot iCloud, waarbij het bedrijf het overzicht en de controle heeft over apparaten, apps en boeken. In Apple Business Manager maakt de beheerde Apple ID’s automatisch aan voor alle medewerkers. Omdat de Apple ID’s door de organisatie zijn aangemaakt is het heel eenvoudig om wachtwoorden te resetten, accounts te controleren en rollen te definiëren.

Ingebouwde privacy.

Apple zal nooit gegevens van medewerkers verwerken, delen of verkopen voor reclame- of marketing­doeleinden. Apple integreert uitgebreide veiligheids­voorzieningen in de apparaten, besturings­systemen, apps en diensten. Dat geldt ook voor de beheerde Apple ID’s die bedrijven zelf aanmaken en beheren. De veiligheid, privacy, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van medewerkers is daarmee gewaarborgd. Apple monitort gebruikers nooit en stelt geen profielen van ze samen.

Apple Business Manager en MDM werken prima samen.

Via een MDM-oplossing (Mobile Device Management) configureer je iPads en Macs draadloos zelfs voordat ze uit de verpakking worden gehaald. Apple Business Manager werkt naadloos samen met Xinca MDM. Daarme kun je de configuratie en aanmelding automatiseren met de gewenste instellingen en beperkingen. Vervolgens wijs je de devices en apps toe op basis van de groepen die je hebt gedefinieerd. Met MDM houdt je heel eenvoudig alle devices en instellingen op orde. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van het beginscherm, bepaalde apps laten zien of juist verbergen, nachtelijke software-updates inplannen en in de Verloren-modus zoekgeraakte devices opsporen.

Apps en boeken (VPP).

Met de Apple Business Manager koop je als bedrijf apps en boeken centraal in. Op de achtergrond is dit het Volume Purchase Program zoals het voorheen werd genoemd. Beheer de licenties van apps en boeken centraal en distribueer deze met behulp van Xinca MDM. Zo makkelijk als je iets uitdeelt, zo makkelijk het ook is om licenties terug te trekken, waardoor de app onmiddellijk van het apparaat wordt verwijderd. Daarmee wordt ook de in de app aanwezige (bedrijfs)data verwijderd. Een volledig gestroomlijnde distributie van alle benodigde materialen, met de eenvoud zoals je dat niet anders gewend bent op je eigen persoonlijke apparaat.

DEP (Device Enrollment Program).

Een volledige configuratie van een apparaat door de eindgebruiker zelf, zonder tussenkomst van de IT-afdeling van uw bedrijf. Met DEP worden apparaten op basis van het serienummer automatisch geconfigureerd voor de eindgebruiker nadat deze verbinding gemaakt heeft met het internet. Na de eenvoudige configuratie-assistent worden alle apps, profielen en boeken automatisch geïnstalleerd. Met DEP zijn apparaten eenvoudig in te nemen en opnieuw uit te delen aan bijvoorbeeld nieuwe werknemers. Via Xinca MDM wordt het apparaat gewist op afstand en bij de configuratie door een nieuwe medewerker wordt deze via DEP direct weer op de juiste wijze geconfigureerd. Een kind kan de was doen en de eindgebruiker heeft direct een gevoel van eigenaarschap.

Locaties.

De Apple Business Manager ondersteunt locaties. Zo is elke afdeling binnen uw bedrijf of elke locatie wel onderdeel van een groter geheel, maar ook weer persoonlijk verantwoordelijk voor eigen app beheer of accounts per locatie. Elke locatie wordt gekoppeld aan een eigen locatie binnen Xinca MDM, zodat de hoofdbeheerder toezicht op alles heeft, maar elke locatie ook zijn eigen rechten kan krijgen. Een beheerder kan op centraal niveau apps aanschaffen en verdelen onder de onderliggende locaties, maar een afdeling kan zelf ook apps aanschaffen. Zo kunnen apparaten eenvoudig per afdeling onderverdeeld worden.